BPMK GKI KAJADU
Address :
Jl. Sekolah Kencana IV / TN-7
Pondok Indah
Jakarta 12310
DKI Jakarta
62 21 75903263
62 21 7654315
bpmkjkt2@centrin.net.id